Název: Magnetická ložiska
Další názvy: Magnetic Bearings
Autoři: Nohel, Václav
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Oponent: Horák, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2990
Klíčová slova: magnetická ložiska;aktivní magnetická ložiska;pasivní magnetická ložiska;magnetismus;magnetická levitace;snímače
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic bearings;active magnetic bearings;passive magnetic bearings;magnetism;magnetic levitation;sensors
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje základní popis a principy magnetických ložisek. Popisuje jejich základní konstrukci, výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá návrhem uložení setrvačníku v aktivních magnetických ložiskách. Je navrženo několik variant uložení, rozpracována vybraná varianta a provedeny nezbytné výpočty.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with description and fundamental principles of magnetic bearings. It described basic designs, their advantages and disadvantages. Practical part of the thesis deals with design of flywheel in active magnetic bearings. Several variants are proposed, selected one is worked up and necessary calculations are done.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce991,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Nohel.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Nohel.pdfPosudek oponenta práce694,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nohel.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.