Title: Magnetická ložiska
Other Titles: Magnetic Bearings
Authors: Nohel, Václav
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Horák, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2990
Keywords: magnetická ložiska;aktivní magnetická ložiska;pasivní magnetická ložiska;magnetismus;magnetická levitace;snímače
Keywords in different language: magnetic bearings;active magnetic bearings;passive magnetic bearings;magnetism;magnetic levitation;sensors
Abstract: Bakalářská práce obsahuje základní popis a principy magnetických ložisek. Popisuje jejich základní konstrukci, výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá návrhem uložení setrvačníku v aktivních magnetických ložiskách. Je navrženo několik variant uložení, rozpracována vybraná varianta a provedeny nezbytné výpočty.
Abstract in different language: The thesis deals with description and fundamental principles of magnetic bearings. It described basic designs, their advantages and disadvantages. Practical part of the thesis deals with design of flywheel in active magnetic bearings. Several variants are proposed, selected one is worked up and necessary calculations are done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce991,05 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Nohel.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Nohel.pdfPosudek oponenta práce694,89 kBAdobe PDFView/Open
Nohel.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.