Název: Early learning of the technique in the form of a project work by model pud-bj- from idea to the product - “bridges from spaghetti”
Autoři: Koglot, Lara
Postolova, Biljana
Bezjak, Jožica
Jančevski, Janko
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 77 s. ISBN 978-80-261-0793-4.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Klíčová slova: technická výchova;stavění;most;projektové vyučování;stavební konstrukce;špagety
Klíčová slova v dalším jazyce: technical education;building;bridge;project education;building construction;spaghetti
Abstrakt v dalším jazyce: For better comprehension the mechanics of building construction much research work has been done to present its basic characteristics in an efficient way. The following contribution describes the use of the models of spaghetti bridges as well as their testing that was performed by students themselves and presented to the future students of our school on information and technical days. Students can also learn about the real bridge before and after its pulling down. In this way youngsters, intelectualgrowth is stimulated.
V prispevku so opisane uporabe didaktičnih modelov mostov iz špaget in njihovih preizkusov, ki jih dijaki sami izdelujejo in predstavijo širši javnosti v okviru zgodnjega uvajanja v tehniko, in sicer otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in bodočim dijakom na informativnih dnevih in tehniških dnevih, ki potekajo na šolah. Spoznali naj bi različne modele konstrukcij mostov ter obnašanje mostov v naravnem okolju pred in po porušitvah. Hkrati pa spoznavamo boljše razumevanje učne snovi s področja mehanike gradbenih konstrukcij, inovativnih didaktičnih načinov in poti do učinkovitega prikaza in razlage osnovnih konstrukcijskih zakonitosti. S projektnimi pristopi dela modelov PUD-BJ, spodbujamo kreativne ideje v zgodnje uvajanje v tehniko, predvsem pa miselni razvoj otrok že v vrtcih, pri učencih v osnovni šoli ter pri dijakih pri izbiri svoje poklicne poti.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koglot.pdfPlný text283,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.