Title: Zkušenosti s využitím didaktické hry při výuce síťové bezpečnosti na střední škole
Other Titles: Experience with the use of educational game in the teaching of network security at high school
Authors: Průcha, Tomáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 68. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: didaktická hra;výuka;počítačové sítě;síťová bezpečnost;kybernetická bezpečnost
Keywords in different language: educational game;teaching;computer networks;network security;cyber security
Abstract: Tato práce popisuje využití didaktické hry při výuce síťové bezpečnosti na střední škole. Cílem je popsat možnosti využití této didaktické hry a shrnout zkušenosti z takto realizované výuky. Použitá didaktická hra vychází z původní „The Security Protocol Game“, kterou v roce 2000 publikoval Dr. Len Hamey. Na základě získaných zkušeností dále nastíníme připravovaný pedagogický výzkum pro ověření přínosu této didaktické hry ve výuce.
Abstract in different language: This work describes the use of educational game in the teaching of network security at high school. The aim is to describe the possibilities of using this educational game and to summarize the experience of such teaching. The used educational game is based on the original "The Security Protocol Game", published in 2000 by Dr. Len Hamey. Based on our experience, we will outline the pedagogical research that is being prepared to verify the contribution of this educational game in teaching.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prucha.pdfPlný text352,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.