Název: Simulace funkčního modelu prvků kapalinové brzdové soustavy automobilu
Další názvy: Simulation of functional model of elements of liquid-car brake system
Autoři: Bláha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Oponent: Vlček, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2994
Klíčová slova: druhy brzd;podtlakový posilovač brzd;hlavní brzdový válec;počítačová simulace;software
Klíčová slova v dalším jazyce: types of brakes;vacuum brake booster;brake master cylinder;computer simulation;software
Abstrakt: Bakalářské práce se zabývá analýzou kapalinové brzdové soustavy automobilu a vymodelování nejdůležitějších prvků a vytvoření jejich simulace při brzdění. V první části je uveden přehled komponentů brzdové soustavy. Dále je uveden software, který byl zvolen. Následuje vytvoření animace vybraných prvků. V poslední části je zde popsán princip činnosti prvků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the analysis of liquid -car brake system and with modeling the most important elements and creating their simulation during braking. The first part contains an overview of brake system components. Next there is described the software that was chosen. Next create animations of selected elements. Finally is described principle of operation elements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Blaha_Petr_Simulace_funkcniho_modelu_prvku_kapalinove_brzdove_soustavy_automobilu.pdfPlný text práce8,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Blaha.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Blaha.pdfPosudek oponenta práce775,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blaha.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.