Title: Simulace funkčního modelu prvků kapalinové brzdové soustavy automobilu
Other Titles: Simulation of functional model of elements of liquid-car brake system
Authors: Bláha, Petr
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Vlček, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2994
Keywords: druhy brzd;podtlakový posilovač brzd;hlavní brzdový válec;počítačová simulace;software
Keywords in different language: types of brakes;vacuum brake booster;brake master cylinder;computer simulation;software
Abstract: Bakalářské práce se zabývá analýzou kapalinové brzdové soustavy automobilu a vymodelování nejdůležitějších prvků a vytvoření jejich simulace při brzdění. V první části je uveden přehled komponentů brzdové soustavy. Dále je uveden software, který byl zvolen. Následuje vytvoření animace vybraných prvků. V poslední části je zde popsán princip činnosti prvků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of liquid -car brake system and with modeling the most important elements and creating their simulation during braking. The first part contains an overview of brake system components. Next there is described the software that was chosen. Next create animations of selected elements. Finally is described principle of operation elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blaha_Petr_Simulace_funkcniho_modelu_prvku_kapalinove_brzdove_soustavy_automobilu.pdfPlný text práce8,72 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Blaha.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Blaha.pdfPosudek oponenta práce775,43 kBAdobe PDFView/Open
Blaha.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.