Title: Kantorovich-Type Theorems for Generalized Equations
Other Titles: Věty Kantorovichova typu pro zobecněné rovnice
Authors: Cibulka, Radek
Dontchev, Asen L.
Preininger, Jakob
Veliov, Vladimir M.
Roubal, Tomáš
Citation: CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., PREININGER, J., VELIOV, V. M., ROUBAL, T. Kantorovich-Type Theorems for Generalized Equations. Journal of convex analysis, 2018, roč. 25, č. 2, s. 459-486. ISSN 0944-6532
Issue Date: 2018
Publisher: Heldermann Verlag
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29949
ISSN: 0944-6532
Keywords: Newtonova metoda;zobecněná rovnice;variační nerovnice;metrická regularita;Kantorovichova věta;lineární/superlineární/kvadratická konvergence
Keywords in different language: Newton's method;generalized equation;variational inequality;metric regularity;Kantorovich theorem;linear/superlinear/quadratic convergence
Abstract: V článku jsou studovány Newtonovy metody pro řešení zobecněných rovnic v Banachových prostorech se spojitou, ale ne nutně diferencovatelnou, jednoznačnou částí a mnohoznačnou částí mající uzavřený graf. Je dokázána věta Kantorovichova typu zaručující r-lineární konvergenci obecného algoritmu zahrnující hladký i nehladký případ. Dále jsou za dodatečných podmínek odvozeny výsledky garantující vyšší řád konvergence. Teoretické výsledky jsou ilustrovány na příkladech a numerických experimentech.
Abstract in different language: We study convergence of the Newton method for solving generalized equations with a continuous but not necessarily smooth single-valued part and a set-valued mapping with closed graph, both acting in Banach spaces. We present a Kantorovich-type theorem concerning r-linear convergence for a general algorithmic strategy covering both nonsmooth and smooth cases. Under various conditions we obtain higher-order convergence. Examples and computational experiments illustrate the theoretical results.
Rights: Plný text není přístupný.
© Heldermann Verlag
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jca1658-a.pdf186,58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD