Title: Inovace vybraných částí nemocničního stolku
Other Titles: Innovation of selection parts the hospitál table
Authors: Velek, Josef
Advisor: Kopecký, Martin
Referee: Špirk, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2998
Keywords: stolky k lůžku;polohovatelná deska;konstrukce;ergonomie;počítačová simulace
Keywords in different language: bedside table;adjustable board;design;ergonomics;computer simulation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh polohovatelné jídelní desky stolku k lůžku v pěti koncepčních variantách. Pevnostní kontrola výsledného řešení byla provedena pomocí softwarové simulace NX7.5. Závěrečné ekonomické zhodnocení vybrané varianty je porovnáno se stávajícím řešením.
Abstract in different language: The bachelor thesis includes the construction project of an adjustable eating board of bedside table in five designer concepts. The strength control of final concept was done by software simulation NX7.5. Final economical evaluation of chosen concept is being compared with the current one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_J_Velek.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Velek.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Velek.pdfPosudek oponenta práce784,79 kBAdobe PDFView/Open
Velek.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.