Název: Inovace vybraných částí nemocničního stolku
Další názvy: Innovation of selection parts the hospitál table
Autoři: Velek, Josef
Vedoucí práce/školitel: Kopecký, Martin
Oponent: Špirk, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2998
Klíčová slova: stolky k lůžku;polohovatelná deska;konstrukce;ergonomie;počítačová simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: bedside table;adjustable board;design;ergonomics;computer simulation
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh polohovatelné jídelní desky stolku k lůžku v pěti koncepčních variantách. Pevnostní kontrola výsledného řešení byla provedena pomocí softwarové simulace NX7.5. Závěrečné ekonomické zhodnocení vybrané varianty je porovnáno se stávajícím řešením.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis includes the construction project of an adjustable eating board of bedside table in five designer concepts. The strength control of final concept was done by software simulation NX7.5. Final economical evaluation of chosen concept is being compared with the current one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_J_Velek.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Velek.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Velek.pdfPosudek oponenta práce784,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Velek.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.