Název: Optimalizace systému zásobování výrobních linek materiálem pomocí manipulační techniky
Další názvy: Optimizing of line feeding system using handling equipment
Autoři: Bílek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mazínová, Ivana
Oponent: Kurkin, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2999
Klíčová slova: Vlak;kapacita;vytíženost;manipulační jednotka;balení;analýza;vzv(vysokozdvižný vozík);optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Train;capacity;utilization;unit handling;packaging;analysis;forklift;optimization.
Abstrakt: Práce je zaměřena na zlepšení stávajícího systému zásobování výrobních linek manipulační technikou ve firmě BEHR Czech s.r.o. Bude provedena analýza na základě skutečných dat z výrobního podniku. Výsledkem analýzy by měly být podněty pro následnou optimalizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is aimed at improving the existing supply system of production lines handling techniques at BEHR Ltd. It will analyze the actual data from the factory. The result of the analysis should be providing incentives for subsequent optimization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_BILEK ONDREJ 2012.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Bilek.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Bilek.pdfPosudek oponenta práce740,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.