Title: Optimalizace systému zásobování výrobních linek materiálem pomocí manipulační techniky
Other Titles: Optimizing of line feeding system using handling equipment
Authors: Bílek, Ondřej
Advisor: Mazínová, Ivana
Referee: Kurkin, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2999
Keywords: Vlak;kapacita;vytíženost;manipulační jednotka;balení;analýza;vzv(vysokozdvižný vozík);optimalizace
Keywords in different language: Train;capacity;utilization;unit handling;packaging;analysis;forklift;optimization.
Abstract: Práce je zaměřena na zlepšení stávajícího systému zásobování výrobních linek manipulační technikou ve firmě BEHR Czech s.r.o. Bude provedena analýza na základě skutečných dat z výrobního podniku. Výsledkem analýzy by měly být podněty pro následnou optimalizaci.
Abstract in different language: The work is aimed at improving the existing supply system of production lines handling techniques at BEHR Ltd. It will analyze the actual data from the factory. The result of the analysis should be providing incentives for subsequent optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BILEK ONDREJ 2012.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Bilek.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Bilek.pdfPosudek oponenta práce740,62 kBAdobe PDFView/Open
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.