Název: Konstrukční návrh mazací jednotky pro převodovky
Další názvy: Designing of lubrication unit for gearboxes
Autoři: Holý, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hudec, Zdeněk
Oponent: Krátký, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3001
Klíčová slova: mazací systém;olej;filtr;čerpadlo;chladič;kuželová pravoúhlá převodovka;CAD;sestava;kusovník;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: lubrication unit;oil;filtration;mechanical pump;cooler;right angle gearbox for water pump;CAD;report;BOM;FEM
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje návrh mazacího systému pro zadanou kuželovou pravoúhlou převodovku velikosti 80 firmy Škoda Wikov Gear pohánějící vodní čerpadlo, která respektuje zadané parametry a požadavky zákazníka. Součástí práce je rešerše daného problému, 3D vymodelovaná sestava, konstrukce navržená pomocí MKP, kusovník a výběr vhodných komponent. Modelování bylo prováděno v programu Inventor.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work includes design of a lubrication system for a given right angle gearboxes for water pumps size 80 of Skoda Wikov Gear, which is consistent with the specified parameters and customer requirements. The work includes research work, 3D modeled assembly, structure designed by FEM, BOM and selection of suitable components. Modeling was performed with Inventor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr HOLY_bakalarska prace_2012.pdfPlný text práce23,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Holy.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Holy.pdfPosudek oponenta práce902,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holy.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3001

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.