Title: Konstrukční návrh mazací jednotky pro převodovky
Other Titles: Designing of lubrication unit for gearboxes
Authors: Holý, Petr
Advisor: Hudec, Zdeněk
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3001
Keywords: mazací systém;olej;filtr;čerpadlo;chladič;kuželová pravoúhlá převodovka;CAD;sestava;kusovník;MKP
Keywords in different language: lubrication unit;oil;filtration;mechanical pump;cooler;right angle gearbox for water pump;CAD;report;BOM;FEM
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh mazacího systému pro zadanou kuželovou pravoúhlou převodovku velikosti 80 firmy Škoda Wikov Gear pohánějící vodní čerpadlo, která respektuje zadané parametry a požadavky zákazníka. Součástí práce je rešerše daného problému, 3D vymodelovaná sestava, konstrukce navržená pomocí MKP, kusovník a výběr vhodných komponent. Modelování bylo prováděno v programu Inventor.
Abstract in different language: Bachelor work includes design of a lubrication system for a given right angle gearboxes for water pumps size 80 of Skoda Wikov Gear, which is consistent with the specified parameters and customer requirements. The work includes research work, 3D modeled assembly, structure designed by FEM, BOM and selection of suitable components. Modeling was performed with Inventor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr HOLY_bakalarska prace_2012.pdfPlný text práce23,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Holy.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Holy.pdfPosudek oponenta práce902,32 kBAdobe PDFView/Open
Holy.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.