Katedra geografie / Department of Geography

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Nosková, Marta
Dopady projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na místní ekonomický rozvoj

PhD thesis deals with the impacts of the Pilsen - European Capital of Culture 2015 project on the economic development of the Pilsen region. The work deals not only with the effects on the economy of the region as a whole, but also with the impact on business&#x...

Ježek, Jiří
Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice: identifikace problémových oblastí a návrh řešení

Ježek, Jiří , Malast, Jan , Kopecký, Martin , Kaňka, Lukáš
Spolupráce obcí a měst: české a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci

The book is devoted to topical issues of cooperation between municipalities and cities. It analyzes the experience of selected foreign countries and the Czech Republic with merging municipalities and inter-municipal cooperation. It offers actual legal analysis of possibilities of mer...

Ježek, Jiří , Krbová, Jana , Kopp, Jan , Šaradín, Pavel
Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni

Dokoupil, Jaroslav , Preis, Jiří , Novotná, Marie
Management inovací v Plzeňském kraji a srovnání se sousedními bavorskými regiony

Innovations are key factor for developing of the regions and their competitiveness. There are significant regional discrepancies in the Pilsen region, with specific regions along the border with Bavaria. On one hand, there is economically strong core area around the Pilsen agglom...