Title: Studie vypružení a vedení dvojkolí přípojného železničního vozu
Other Titles: The study of suspension and lead of wheel sets railway trailer
Authors: Vítovec, Karel
Advisor: Heller, Petr
Referee: Říha, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3004
Keywords: rešerše;vedení;vypružení;dvojkolí;primární vypružení;sekundární vypružení;vlastní řešení
Keywords in different language: research;leadership;suspension;wheel set;the primary suspension;secondarysuspension;custom solutions
Abstract: Práce se zabývá rozdělením způsobů vedení a vypružení dvojkolí kolejových vozidel. V práci je zpracován můj vlastní návrh vedeni a vypružení, výpočet primárního vypružení, výpočet nápravy.
Abstract in different language: The work deals with the methods of division of leadership and rail vehicles wheelset suspension. The work contains my own design of leadership suspension, analysis of the primary suspension, analysis of the axle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Karel Vitovec 2012c.pdfPlný text práce23,41 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vitovec.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vitovec.pdfPosudek oponenta práce778,92 kBAdobe PDFView/Open
Vitovec.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.