Název: Studie vypružení a vedení dvojkolí přípojného železničního vozu
Další názvy: The study of suspension and lead of wheel sets railway trailer
Autoři: Vítovec, Karel
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Říha, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3004
Klíčová slova: rešerše;vedení;vypružení;dvojkolí;primární vypružení;sekundární vypružení;vlastní řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: research;leadership;suspension;wheel set;the primary suspension;secondarysuspension;custom solutions
Abstrakt: Práce se zabývá rozdělením způsobů vedení a vypružení dvojkolí kolejových vozidel. V práci je zpracován můj vlastní návrh vedeni a vypružení, výpočet primárního vypružení, výpočet nápravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the methods of division of leadership and rail vehicles wheelset suspension. The work contains my own design of leadership suspension, analysis of the primary suspension, analysis of the axle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Karel Vitovec 2012c.pdfPlný text práce23,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vitovec.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vitovec.pdfPosudek oponenta práce778,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovec.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.