Title: Upínací prostředky rotačních součástí - sklíčidla, upínací desky
Other Titles: Fixating resource of rotating parts - Chucks, Fixative desks
Authors: Kroupa, Tomáš
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Lašová, Václava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3006
Keywords: upínací deska;MKP analýza;deformace čelistí;CAD
Keywords in different language: clamping plate;FEM analysis;jaws deformations;CAD
Abstract: Práce se zabývá rešerší typů upínacích prostředků. Součástí práce je návrh čelisti a pohybového šroubu v desce hrotového soustruhu podle zadaných parametrů. Jednotlivé modely jsou kontrolovány ručním výpočtem.
Abstract in different language: The work deals with the retrieval of the market clamping devices. Part of this work is the movement of jaw and screw in the plate spike lathe by the set of parameters. Individual models are checked by manual calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tomas Kroupa.pdfPlný text práce10,54 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kroupa.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kroupa.pdfPosudek oponenta práce925,49 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.