Název: Upínací prostředky rotačních součástí - sklíčidla, upínací desky
Další názvy: Fixating resource of rotating parts - Chucks, Fixative desks
Autoři: Kroupa, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Oponent: Lašová, Václava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3006
Klíčová slova: upínací deska;MKP analýza;deformace čelistí;CAD
Klíčová slova v dalším jazyce: clamping plate;FEM analysis;jaws deformations;CAD
Abstrakt: Práce se zabývá rešerší typů upínacích prostředků. Součástí práce je návrh čelisti a pohybového šroubu v desce hrotového soustruhu podle zadaných parametrů. Jednotlivé modely jsou kontrolovány ručním výpočtem.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the retrieval of the market clamping devices. Part of this work is the movement of jaw and screw in the plate spike lathe by the set of parameters. Individual models are checked by manual calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Tomas Kroupa.pdfPlný text práce10,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kroupa.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kroupa.pdfPosudek oponenta práce925,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupa.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.