Název: Konstrukce válce řízení membrány vulkanizačního lisu 75"
Další názvy: The Construction of the Cylinder for Bladder Control of the Curring Press 75"
Autoři: Pušman, Šimon
Vedoucí práce/školitel: Votápek, Petr
Oponent: Raab, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3008
Klíčová slova: válec řízení membrány;vulkanizační lis;typ Autoform;typ Bag-O-Matic;soustava pružin;rovnováha sil;tuhost;dilatace;MKP analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: cylinder of bladder control;curing press;Autoform type;Bag-O-Matic type;assembly of springs;balance of power;strength;dilatation;FEM analysis
Abstrakt: V této bakalářské práci bylo prozkoumáno současné řešení válce řízení membrány použité pro vulkanizační lis VL 90?. Na základě zjištěných nedostatků byly navrženy změny konstrukčního řešení. Nově vzniklé konstrukční řešení bylo uzpůsobeno pro vulkanizační lis VL 75?. Válec řízení membrány byl detailně zkonstruován v CAD systému a byla vytvořena výkresová dokumentace. Pomocí analytických a numerických výpočtů byly navrženy a zkontrolovány vybrané díly VŘM.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor sheet the current construction of the cylinder for bladder control of the curing press 90? is examined. The changes based on the problematic properties were designed in the construc-tion. The new construction was adjusted to the curing press 75?. The cylinder for bladder control was designed in depth in the CAD sys-tem. Some parts of the construction were designed or checked by the analytic and numeric solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_prac_Simon_Pusman.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Pusman.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Pusman.pdfPosudek oponenta práce764,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pusman.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.