Title: Konstrukce válce řízení membrány vulkanizačního lisu 75"
Other Titles: The Construction of the Cylinder for Bladder Control of the Curring Press 75"
Authors: Pušman, Šimon
Advisor: Votápek, Petr
Referee: Raab, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3008
Keywords: válec řízení membrány;vulkanizační lis;typ Autoform;typ Bag-O-Matic;soustava pružin;rovnováha sil;tuhost;dilatace;MKP analýza
Keywords in different language: cylinder of bladder control;curing press;Autoform type;Bag-O-Matic type;assembly of springs;balance of power;strength;dilatation;FEM analysis
Abstract: V této bakalářské práci bylo prozkoumáno současné řešení válce řízení membrány použité pro vulkanizační lis VL 90?. Na základě zjištěných nedostatků byly navrženy změny konstrukčního řešení. Nově vzniklé konstrukční řešení bylo uzpůsobeno pro vulkanizační lis VL 75?. Válec řízení membrány byl detailně zkonstruován v CAD systému a byla vytvořena výkresová dokumentace. Pomocí analytických a numerických výpočtů byly navrženy a zkontrolovány vybrané díly VŘM.
Abstract in different language: In this bachelor sheet the current construction of the cylinder for bladder control of the curing press 90? is examined. The changes based on the problematic properties were designed in the construc-tion. The new construction was adjusted to the curing press 75?. The cylinder for bladder control was designed in depth in the CAD sys-tem. Some parts of the construction were designed or checked by the analytic and numeric solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_prac_Simon_Pusman.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Pusman.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Pusman.pdfPosudek oponenta práce764,21 kBAdobe PDFView/Open
Pusman.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.