Oddělení geověd / Department of Geosciences

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Mentlík, Pavel
Srovnání dynamiky vědeckých výstupů mezi geografickými obory v ČR (2012 až 2014) pro potřeby cílené didaktické transformace

Analysis of Czech scientific geographical articles (registered in Information Register of R&D results) published abroad in prestigious scholar journals was performed. Articles published between 2012 and 2014 and indexed by Web of Science (in Physical Geography) and/or by ot...

Cihelková, Monika , Stacke, Václav
Možnosti terénní výuky geografie v těsném příhraničí (pří - padová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese)

This paper presents the possibility for high school fieldwork in the catchment of Kateřinský potok Stream in the Bohemian Forest. The whole day fieldwork was held in Sudetes in the Czech Republic–Germany border zone area. This area went through significant social and&...

Minár, Jozef , Mentlík, Pavel
GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu

Mentlík, Pavel
Systémová a geomorfologická analýza

Mentlík, Pavel
Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy