Oddělení geověd / Department of Geosciences

Kolekce


Recent Submissions

Vágnerová, Petra , Benediktová, Lenka , Kout, Jiří
Kritická místa ve výuce přírodopisu: jejich identifikace a příčiny

This contribution solves point of critical issues of the biology curriculum and follows Vágnerová et al. (2018), who dealt with the terminology and methodology of research of critical issues in biology for the 6th grade of lower-secondary school. There were defined basic concepts (...

Pluháčková, Markéta , Duffek, Václav , Stacke, Václav , Mentlík, Pavel
Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ: identifikovaná kritická místa a jejich příčiny

This paper focuses on the critical spots in geography curriculum of lower secondary school and presents methods of its identification and resolving. We used semi-structured interviews and focus groups with 23 teachers to identify the most critical spots in the 6th grade geography e...

Trahorsch, Petr
Jak žáci hodnotí hospodářské mapy ve školních atlasech?

Economic-geographical maps are an important structural component of school atlases. Their quality is criticized by teachers and experts (cartographers) for unreadability, overcrowding and inadequacy of the content maps of ...

Duffek, Václav , Pluháčová, Markéta , Stacke, Václav
Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování

This paper is an introduction into the topic of finding and resolving critical spots of geography’s curriculum in lower-secondary schools. We summarise the historical development of Czech didactics of&...

Vočadlová, Klára , Mentlík, Pavel
Didaktika – Člověk a příroda A: synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole

The project Didaktika – Člověk a příroda A (CZ .02 .3.68/ 0.0/0.0/16_011/0000665) is dedicated to strengthen the professional competencies of lower secondary school teachers. The project...