Název: Využití současných poznatků z oblasti tření, opotřebení a mazání v dopravní a manipulační technice
Další názvy: Application of actual knowledge in the field of friction, wear and lubrication in transport vehicles and handling machinery
Autoři: Zbránek, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Horák, Jaromír
Oponent: Vaněk, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3009
Klíčová slova: centrální mazací systémy;tribodiagnostika;ložiskové jednotky;Active Wheel;eCorner
Klíčová slova v dalším jazyce: central lubrication systems;tribodiagnostics;bearing units;Active Wheel;eCorner
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje přehled o novinkách v oblasti tribotechniky, aplikaci tribologických zásad na uložení kola s integrovaným elektromotorem a konstrukční řešení uložení kol elektromobilu včetně ekonomického přínosu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis disserts about news of tribotechnics, application of tribological principles on the wheel bearing with integrated electric engine in wheel and design solutions electromobile's wheel bearing, including economic profit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zbranek J. - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Zbranek.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Zbranek.pdfPosudek oponenta práce922,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zbranek.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.