Title: Využití současných poznatků z oblasti tření, opotřebení a mazání v dopravní a manipulační technice
Other Titles: Application of actual knowledge in the field of friction, wear and lubrication in transport vehicles and handling machinery
Authors: Zbránek, Jindřich
Advisor: Horák, Jaromír
Referee: Vaněk, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3009
Keywords: centrální mazací systémy;tribodiagnostika;ložiskové jednotky;Active Wheel;eCorner
Keywords in different language: central lubrication systems;tribodiagnostics;bearing units;Active Wheel;eCorner
Abstract: Bakalářská práce obsahuje přehled o novinkách v oblasti tribotechniky, aplikaci tribologických zásad na uložení kola s integrovaným elektromotorem a konstrukční řešení uložení kol elektromobilu včetně ekonomického přínosu.
Abstract in different language: This thesis disserts about news of tribotechnics, application of tribological principles on the wheel bearing with integrated electric engine in wheel and design solutions electromobile's wheel bearing, including economic profit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbranek J. - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Zbranek.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Zbranek.pdfPosudek oponenta práce922,97 kBAdobe PDFView/Open
Zbranek.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.