Katedra psychologie / Department of Psychology

Kolekce


Recent Submissions

Pavelková, Isabella , Kubíková, Kateřina , Boháčová, Aneta
Strach a školní výkon

The article introduces the issue of fear and mainly focuses on the relationship between pupil’s fear and school achievement, particularly on the impact of fear on learning. Structural and process approaches to fear and test anxiety (fear components) are analysed. We focus on models...

Kubíková, Kateřina , Podpera, Milan , Boháčová, Aneta
Možnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětí

The study focuses on the pilot verification of the COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) adapted to the Czech environment and presents a pilot analysis of the social skills of children in selected kindergartens. Data from observations of 153 children fro...

Komzáková, Martina , Sochor, Pavel , Slavíková, Marie , Feiferlíková, Romana
Výzkumná zpráva z akčního výzkumu projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Svoboda, Michal , Gažáková, Eva
Osobnostně sociální rozvoj studentů — budoucích učitelů

Svoboda, Michal
Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání

The paper deals with the problem of use of socio-psychological games in inclusive education. This topic is compiled out of theory, application and research point of view. In the paper the substance of socio-psychological training is defined and the target fields are characterized. ...