Název: Aerodynamické prvky sportovních automobilů
Další názvy: Aerodynamic elements of sporting cars
Autoři: Stránský, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Krónerová, Eva
Oponent: Barták, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3010
Klíčová slova: aerodynamika;aerodynamický odpor;aerodynamický vztlak;boční síly;proudění vzduchu
Klíčová slova v dalším jazyce: aerodynamics;aerodynamic drag;aerodynamic lift;side force;air flow
Abstrakt: Tématem této práce jsou aerodynamické prvky sportovních automobilů. Prvním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy aerodynamiky a poskytnout stručný a jasný přehled o základních pojmech a vzorcích. Druhým cílem je ukázat několik typů sportovních automobilů a jejich aerodynamické prvky. Posledním cílem je navrhnout funkční uchycení zadního přítlačného křídla podle vlastních znalostí a zkušeností z oboru strojírenství, a to ve zvoleném softwaru.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is the aerodynamic elements of sports cars. The first objective of this work is to introduce the basic principles of aerodynamics and provide a brief and clear overview of basic concepts and formulas. The second objective is to show several types of sports cars and aerodynamic elements. The last objective is to design a functional rear Wing attachment according to their own knowledge and experience in engineering, in the selected software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel_Stransky_ BP.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Stransky.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Stransky.pdfPosudek oponenta práce874,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stransky.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.