Title: Aerodynamické prvky sportovních automobilů
Other Titles: Aerodynamic elements of sporting cars
Authors: Stránský, Pavel
Advisor: Krónerová, Eva
Referee: Barták, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3010
Keywords: aerodynamika;aerodynamický odpor;aerodynamický vztlak;boční síly;proudění vzduchu
Keywords in different language: aerodynamics;aerodynamic drag;aerodynamic lift;side force;air flow
Abstract: Tématem této práce jsou aerodynamické prvky sportovních automobilů. Prvním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy aerodynamiky a poskytnout stručný a jasný přehled o základních pojmech a vzorcích. Druhým cílem je ukázat několik typů sportovních automobilů a jejich aerodynamické prvky. Posledním cílem je navrhnout funkční uchycení zadního přítlačného křídla podle vlastních znalostí a zkušeností z oboru strojírenství, a to ve zvoleném softwaru.
Abstract in different language: The theme of this work is the aerodynamic elements of sports cars. The first objective of this work is to introduce the basic principles of aerodynamics and provide a brief and clear overview of basic concepts and formulas. The second objective is to show several types of sports cars and aerodynamic elements. The last objective is to design a functional rear Wing attachment according to their own knowledge and experience in engineering, in the selected software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Stransky_ BP.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Stransky.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stransky.pdfPosudek oponenta práce874,59 kBAdobe PDFView/Open
Stransky.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.