Název: Konstrukční řešení bucharů a jejich možné technologické využití
Další názvy: Design of hammers and their possible applications
Autoři: Tančin, Milan
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Hlaváč, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3015
Klíčová slova: Buchar;pevnostní analýza;rám;účinnost;3D model;deformace;napětí;kování;tváření;ráz;stojan;technologické použití
Klíčová slova v dalším jazyce: Power hammer;stress analysis;frame;efficiency;3D model;deformation;stress;forging;forming;impal;stand;technological use
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje historii bucharů, jejich nynější spektrum a nahlédnutí do budoucnosti. Také je zde pojednáno o specifikacích požadavků na buchary, rozdělení, technologickém použití a jednotlivých typech bucharů. V této práci jsou také uvedeny základní výpočty bucharů, jejich účinnost a pevnostní analýza zvoleného rámu. Na závěr jsou zhodnoceny výsledky práce
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contain a power hammer history, actual spectrum and look into the future. Is treatised also about the specifications requirements for power hammers, sorting, technological use and single types of power hammers. In this thesis are also mentioned basic calculations of power hammers, their efficiency and stress analysis selected frame. In coclusion are evaluated results of thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KONSTRUKCNI RESENI BUCHARU A JEJICH MOZNE TECHNOLOGICKE VYUZITI.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Tancin.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Tancin.pdfPosudek oponenta práce790,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tancin.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.