Title: Konstrukční řešení bucharů a jejich možné technologické využití
Other Titles: Design of hammers and their possible applications
Authors: Tančin, Milan
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Hlaváč, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3015
Keywords: Buchar;pevnostní analýza;rám;účinnost;3D model;deformace;napětí;kování;tváření;ráz;stojan;technologické použití
Keywords in different language: Power hammer;stress analysis;frame;efficiency;3D model;deformation;stress;forging;forming;impal;stand;technological use
Abstract: Bakalářská práce obsahuje historii bucharů, jejich nynější spektrum a nahlédnutí do budoucnosti. Také je zde pojednáno o specifikacích požadavků na buchary, rozdělení, technologickém použití a jednotlivých typech bucharů. V této práci jsou také uvedeny základní výpočty bucharů, jejich účinnost a pevnostní analýza zvoleného rámu. Na závěr jsou zhodnoceny výsledky práce
Abstract in different language: This bachelor thesis contain a power hammer history, actual spectrum and look into the future. Is treatised also about the specifications requirements for power hammers, sorting, technological use and single types of power hammers. In this thesis are also mentioned basic calculations of power hammers, their efficiency and stress analysis selected frame. In coclusion are evaluated results of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONSTRUKCNI RESENI BUCHARU A JEJICH MOZNE TECHNOLOGICKE VYUZITI.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Tancin.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Tancin.pdfPosudek oponenta práce790,34 kBAdobe PDFView/Open
Tancin.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.