Název: Predikce možných závad vanového zvedáku pro nepohyblivé osoby
Další názvy: Prediction of possible failures of bath lift for immobile people
Autoři: Fedorčák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Oponent: Hudec, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3016
Klíčová slova: zdvihací zařízení;jeřáb;nepohyblivá osoba;hendikep;závada
Klíčová slova v dalším jazyce: lifting device;crane;immobile person;handicap;defect
Abstrakt: Práce se zabývá v první části vývojem zdvihacích zařízení a jejich využitím. Dále jsou zde uvedeny příklady zdvihacích zařízení pro nepohyblivé osoby. V druhé části je řešen konkrétní problém s napájením zdvihacího zařízení pro nepohyb-livé osoby, jsou představena tři možná řešení, která jsou poté zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part this work deals with the development of lifting device and their use. There are also examples of lifting device for immobile people. In the second part this work deals with specific problem with power supply of lifting device for immobile people. There are three possible solutions, which are then evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_final.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Fedorcak.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Fedorcak.pdfPosudek oponenta práce734,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fedorcak.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3016

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.