Title: Predikce možných závad vanového zvedáku pro nepohyblivé osoby
Other Titles: Prediction of possible failures of bath lift for immobile people
Authors: Fedorčák, Ondřej
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Hudec, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3016
Keywords: zdvihací zařízení;jeřáb;nepohyblivá osoba;hendikep;závada
Keywords in different language: lifting device;crane;immobile person;handicap;defect
Abstract: Práce se zabývá v první části vývojem zdvihacích zařízení a jejich využitím. Dále jsou zde uvedeny příklady zdvihacích zařízení pro nepohyblivé osoby. V druhé části je řešen konkrétní problém s napájením zdvihacího zařízení pro nepohyb-livé osoby, jsou představena tři možná řešení, která jsou poté zhodnocena.
Abstract in different language: In the first part this work deals with the development of lifting device and their use. There are also examples of lifting device for immobile people. In the second part this work deals with specific problem with power supply of lifting device for immobile people. There are three possible solutions, which are then evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_final.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Fedorcak.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Fedorcak.pdfPosudek oponenta práce734,05 kBAdobe PDFView/Open
Fedorcak.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.