Název: Amatérský sport - kolečkové brusle
Další názvy: Amateur sports - roller skates
Autoři: Šuch, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Krónerová, Eva
Oponent: Vaněk, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3017
Klíčová slova: in-line brusle;ložiska;rám;bota;vázání;mechanismus;svar;brzda;metoda konečných prvků;síla
Klíčová slova v dalším jazyce: in-line roller skates;bearings;frame;shoe;binding;mechanism;weld;brake;finite element method;force
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje nový konstrukční návrh kolečkové brusle. Navrhl jsem tři konstrukční varianty a jednu detailně rozpracoval. Tato varianta obsahuje vázání mezi botou a rámem kolečkové brusle. Nový rám kolečkové brusle jsem zkontroloval na zatížení v CAD programu metodou konečných prvků. Přínosem této práce je vyšší bezpečnost na kolečkových bruslích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work contains a new construction concept of an inline skate. I have suggested three construction alternatives and one of them itemized. This one includes a special binding between the shoe and the skate frame. The new frame was tested in CAD application for load as usual with finite element method (FEM). The gains idea of this work is to improve the safety during inline skating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiri Such - amatersky sport koleckove brusle.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Such.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Such.pdfPosudek oponenta práce965,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Such.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.