Title: Konstrukční varianty posuvu stolů u hydraulických lisů
Other Titles: Design variants of tables motion of hydraulic presses
Authors: Semerád, Jan
Advisor: Duník, Miroslav
Referee: Staněk, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3018
Keywords: hydromotor;plunžr;pístnice;válce;lis;kovací deska;kovadlo
Keywords in different language: hydraulic motor;plunger;pistons;cylinders;press;forging desk;anvil
Abstract: Cílem práce je vypracování rešerše možných konstrukčních uspořádání posuvů stolů u kovacích hydraulických lisů, zhodnocení a optimalizovaný výběr nejvhodnější varianty z hlediska zvolených parametrů. Dále stanovení obecného výpočtového postupu základních variant pro konkrétní zadání. Následně pak vypracování konstrukčních návrhů posuvu stolu pro konkrétní zadané parametry a prostorové vymodelování všech variant.
Abstract in different language: The aim of this work is the design of research for possible constructional structures of tables motions of hydraulic presses, to evaluate and optimized selection of the best option in terms of selected parameters. Further, to determine a general computational procedure of basic options for a specific assignment. Then to design of constructive projects for tables motions with specific parameters and 3D model of all variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SEMERAD_2012.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Semerad.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Semerad.pdfPosudek oponenta práce808,47 kBAdobe PDFView/Open
Semerad.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.