Název: Konstrukční varianty posuvu stolů u hydraulických lisů
Další názvy: Design variants of tables motion of hydraulic presses
Autoři: Semerád, Jan
Vedoucí práce/školitel: Duník, Miroslav
Oponent: Staněk, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3018
Klíčová slova: hydromotor;plunžr;pístnice;válce;lis;kovací deska;kovadlo
Klíčová slova v dalším jazyce: hydraulic motor;plunger;pistons;cylinders;press;forging desk;anvil
Abstrakt: Cílem práce je vypracování rešerše možných konstrukčních uspořádání posuvů stolů u kovacích hydraulických lisů, zhodnocení a optimalizovaný výběr nejvhodnější varianty z hlediska zvolených parametrů. Dále stanovení obecného výpočtového postupu základních variant pro konkrétní zadání. Následně pak vypracování konstrukčních návrhů posuvu stolu pro konkrétní zadané parametry a prostorové vymodelování všech variant.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is the design of research for possible constructional structures of tables motions of hydraulic presses, to evaluate and optimized selection of the best option in terms of selected parameters. Further, to determine a general computational procedure of basic options for a specific assignment. Then to design of constructive projects for tables motions with specific parameters and 3D model of all variants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_SEMERAD_2012.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Semerad.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Semerad.pdfPosudek oponenta práce808,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Semerad.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.