Název: Tvůrčí metody využívané při konstruování technických produktů
Další názvy: Creative methods used in designing of technical products
Autoři: Lažánek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kopecký, Martin
Oponent: Dvořák, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3019
Klíčová slova: průzkum;identifikace problémů;inovace;3D model;úprava modelu;výpočet MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: research;identify problems;innovation;3D model;adaptation of the model;FEM calculation
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje průzkum metod pro konstruování technických produktů. Na vybranou strojní součást byl vytvořen inovativní návrh. U jedné klíčové komponenty byl proveden kontrolní výpočet. Druhá klíčová komponenta byla zpracovaná ve formě výkresová dokumentace. Dále bylo vypracováno technickoekonomické hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis contains a survey of methods for designing of technical products. The selected part of the machine was created by an innovative design. The one key component was carried out control calculations. The second key component was prepared in the form of drawings. Then was prepared technical and economic evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc_prace_lazanek_S11B0024P.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Lazanek.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Lazanek.pdfPosudek oponenta práce417,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lazanek.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.