Title: Tvůrčí metody využívané při konstruování technických produktů
Other Titles: Creative methods used in designing of technical products
Authors: Lažánek, Lukáš
Advisor: Kopecký, Martin
Referee: Dvořák, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3019
Keywords: průzkum;identifikace problémů;inovace;3D model;úprava modelu;výpočet MKP
Keywords in different language: research;identify problems;innovation;3D model;adaptation of the model;FEM calculation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje průzkum metod pro konstruování technických produktů. Na vybranou strojní součást byl vytvořen inovativní návrh. U jedné klíčové komponenty byl proveden kontrolní výpočet. Druhá klíčová komponenta byla zpracovaná ve formě výkresová dokumentace. Dále bylo vypracováno technickoekonomické hodnocení.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a survey of methods for designing of technical products. The selected part of the machine was created by an innovative design. The one key component was carried out control calculations. The second key component was prepared in the form of drawings. Then was prepared technical and economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace_lazanek_S11B0024P.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Lazanek.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Lazanek.pdfPosudek oponenta práce417,07 kBAdobe PDFView/Open
Lazanek.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.