Title: Konstrukce pedálu k hudební bicí soupravě
Other Titles: Engineering design of a music drumset pedal
Authors: Tučný, Štefan
Advisor: Hosnedl, Stanislav
Referee: Dvořák, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3020
Keywords: pedály;písty;pístnice;hydraulika;válce;vzpěr
Keywords in different language: pedals;pistons;piston rods;hydraulics;cylinders
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši v oblasti pedálů k bicí soupravě. Je v ní podrobně rozebrán klasický pedál jednoduchý i dvojitý včetně rozboru nedostatků. Tato práce obsahuje také návrh vlastní koncepce pedálu.
Abstract in different language: This thesis includes a research in the section of drumkit pedals. A classical single and a double pedal are both described in the thesis which also includes an analysis of their disadvantages. There is also a new design of concept of the pedal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tucny Stefan.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Tucny.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Tucny.pdfPosudek oponenta práce739,97 kBAdobe PDFView/Open
Tucny.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.