Název: Konstrukce pedálu k hudební bicí soupravě
Další názvy: Engineering design of a music drumset pedal
Autoři: Tučný, Štefan
Vedoucí práce/školitel: Hosnedl, Stanislav
Oponent: Dvořák, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3020
Klíčová slova: pedály;písty;pístnice;hydraulika;válce;vzpěr
Klíčová slova v dalším jazyce: pedals;pistons;piston rods;hydraulics;cylinders
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši v oblasti pedálů k bicí soupravě. Je v ní podrobně rozebrán klasický pedál jednoduchý i dvojitý včetně rozboru nedostatků. Tato práce obsahuje také návrh vlastní koncepce pedálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis includes a research in the section of drumkit pedals. A classical single and a double pedal are both described in the thesis which also includes an analysis of their disadvantages. There is also a new design of concept of the pedal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Tucny Stefan.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Tucny.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Tucny.pdfPosudek oponenta práce739,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tucny.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3020

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.