Title: Hlavní pohon pro soustruhy
Other Titles: Main propulsion system for lathes
Authors: Krigl, Oldřich
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Hudec, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3022
Keywords: soustruh;převodovka;motor;otáčky;namáhání;převod;točivý moment;CAD;PREV
Keywords in different language: utility cars;buses;bus bodies;design;aerodynamics;air resistance;circumfluence;CAD;CFD;computer simulation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem hlavního pohonu pro soustruh. Od výběru motoru přes navržení jednotlivých převodových stupňů, ozubených soukolích až k navržení příslušného hřídele. Řešení bylo navrženo do kinematického schématu a veškeré výpočty byly překontrolovaný pomocí softwaru PREV. Zpracováním bakalářské práce mně pomohlo si rozšířil znalosti o funkčnosti převodovky.
Abstract in different language: This thesis dissert on design of bodywork of a two-axles middle-class bus in three variants, computer simulation of circumfluence around the bus-body and calculating of chosen drive-parameters. Aerodynamic characteristics and the coefficient of air resistance were obtained by software Fluent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krigl Oldrich BP-Hlavni pohon pro soustruhy.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Krigl.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Krigl.pdfPosudek oponenta práce782,95 kBAdobe PDFView/Open
Krigl.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.