Název: Integrovaná převodovka se šroubovým kompresorem
Další názvy: Integrated gearbox with screw compressor
Autoři: Kašpárek, Roman
Vedoucí práce/školitel: Krónerová, Eva
Oponent: Krátký, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3023
Klíčová slova: ozubené kolo;integrovaná převodovka;čelní ozubení;návrh;kompresor;ložiska;trvanlivost;generátor komponent;protokol;Autodesk Inventor;silové poměry
Klíčová slova v dalším jazyce: cogwheel;integrated gearbox;spur gear;design;compressor;bearings;durability;generator of components;protocol;Autodesk Inventor;power ratios
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši převodových skříní a ozubených kol, designové a konstrukční návrhy převodovky, odlitků převodové skříně, výběr vhodné varianty z navržených možností integrovaných převodovek. Dále také výpočet ozubených kol na základě požadovaných parametrů, kontrolu užitých ložisek z hlediska jejich trvanlivosti. Rovněž obsahuje výrobní dokumentaci pro prototypovou konstrukci vybrané převodovky, spolu s kusovníkem. Na závěr i pohled na vybrané produkty některých konkurenčních výrobních podniků.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis contains a research of gearboxes and gears, design and construction proposals of gearbox, gearbox castings, selecting a suitable version of proposed options of integrated transmissions. It also contains a calculation of cogwheels, based on the required parameters, control calculation of used bearings, in terms of their durability. Also, there is mentioned the specification for a prototype design of the selected gearbox, along with the piece list (BOM). In conclusion, thesis shows a look at some selected products of competitive manufacturing companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_komplet.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kasparek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kasparek.pdfPosudek oponenta práce907,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparek.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.