Title: Integrovaná převodovka se šroubovým kompresorem
Other Titles: Integrated gearbox with screw compressor
Authors: Kašpárek, Roman
Advisor: Krónerová, Eva
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3023
Keywords: ozubené kolo;integrovaná převodovka;čelní ozubení;návrh;kompresor;ložiska;trvanlivost;generátor komponent;protokol;Autodesk Inventor;silové poměry
Keywords in different language: cogwheel;integrated gearbox;spur gear;design;compressor;bearings;durability;generator of components;protocol;Autodesk Inventor;power ratios
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši převodových skříní a ozubených kol, designové a konstrukční návrhy převodovky, odlitků převodové skříně, výběr vhodné varianty z navržených možností integrovaných převodovek. Dále také výpočet ozubených kol na základě požadovaných parametrů, kontrolu užitých ložisek z hlediska jejich trvanlivosti. Rovněž obsahuje výrobní dokumentaci pro prototypovou konstrukci vybrané převodovky, spolu s kusovníkem. Na závěr i pohled na vybrané produkty některých konkurenčních výrobních podniků.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a research of gearboxes and gears, design and construction proposals of gearbox, gearbox castings, selecting a suitable version of proposed options of integrated transmissions. It also contains a calculation of cogwheels, based on the required parameters, control calculation of used bearings, in terms of their durability. Also, there is mentioned the specification for a prototype design of the selected gearbox, along with the piece list (BOM). In conclusion, thesis shows a look at some selected products of competitive manufacturing companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_komplet.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kasparek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kasparek.pdfPosudek oponenta práce907,38 kBAdobe PDFView/Open
Kasparek.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.