Název: Vstřikovací forma s teplým vtokem
Další názvy: Hot runner injection mold
Autoři: Čertík, Josef
Vedoucí práce/školitel: Krónerová, Eva
Oponent: Gorschenek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3024
Klíčová slova: vstřikování plastů;vstřikovací forma;horký vtok;konstrukce forem
Klíčová slova v dalším jazyce: injection molding;injection mold;hot runner;mold design
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout vstřikovací formu s teplým vtokem pro výrobu kostky stavebnice LEGO. Práce je zaměřena především na konstrukci vstřikovací formy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the Bachelor Thesis is design of the hot runner injection mold for processing LEGO brick. This thesis is especially focused on mold design.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Certik_Josef_2011_2012.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Certik.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Certik.pdfPosudek oponenta práce818,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Certik.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.