Title: Vstřikovací forma s teplým vtokem
Other Titles: Hot runner injection mold
Authors: Čertík, Josef
Advisor: Krónerová, Eva
Referee: Gorschenek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3024
Keywords: vstřikování plastů;vstřikovací forma;horký vtok;konstrukce forem
Keywords in different language: injection molding;injection mold;hot runner;mold design
Abstract: Cílem práce je navrhnout vstřikovací formu s teplým vtokem pro výrobu kostky stavebnice LEGO. Práce je zaměřena především na konstrukci vstřikovací formy.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor Thesis is design of the hot runner injection mold for processing LEGO brick. This thesis is especially focused on mold design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Certik_Josef_2011_2012.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Certik.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Certik.pdfPosudek oponenta práce818,91 kBAdobe PDFView/Open
Certik.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.