Název: KIVFS - Datové úložiště
Další názvy: KIVFS - Data storage
Autoři: Strejc, Radek
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Luboš
Oponent: Švamberg, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3029
Klíčová slova: KIVFS;souborový systém;distribuované systémy;replikace;synchronizace;deduplikace;tunelování spojení
Klíčová slova v dalším jazyce: KIVFS;file system;distributed systems;replication;synchronization;deduplication;connection tunneling
Abstrakt: V rámci projektu KIVFS je vyvíjena stejnojmenná experimentální implementace distribuovaného souborového systému. Prvním cílem práce je analyzovat slabá místa datové vrstvy KIVFS na serverové straně z hlediska problematiky rozsáhlých datových úložišť. Druhým cílem je najít a popsat způsoby a možnosti řešení pro optimalizaci. V návaznosti na je dalším cílem práce provést implementaci vybraných způsobů. Mezi implementované funkce patří online multimaster replikace, podpora klientských cache, podpora offline operací. V závěru bylo navržené řešení otestováno z hlediska stability a výkonnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The project KIVFS is the new experimental implementation of distributed file system. The first goal of this diploma thesis is to analyze the weak points of the data storage layer used in KIVFS on the server side from the view of requirements on the very large data storages. The second goal is to find and describe the possible ways and options for the optimalization. Following to this is another goal which is to do the implementation of the chosen options. The final aim is to test and proove that the new implemented functionalities are effective.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KIVFS-data_storage.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0042Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce366,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0042Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce361,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0042Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce308,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.