Název: KIVFS - Synchronizace a trasování požadavků
Další názvy: KIVFS - Synchronization and requests routing
Autoři: Skupa, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Luboš
Oponent: Ledvina, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3030
Klíčová slova: distribuované systémy;synchronizace;logické hodiny;globální stav;obnova uzlu;zotavení po selhání;KIVFS;směrování
Klíčová slova v dalším jazyce: distributed systems;synchronization;logical clock;global state;node recovery;disaster recovery;KIVFS;routing
Abstrakt: Cílem práce je popsat a implementovat synchronizační a směrovací mechanizmy využitelné v distribuovaném souborovém systému KIVFS. Práce obsauje popis obecných algoritmů a jejich praktickou aplikaci, která je porovnána s existujícím řešením. Práce hodnotí výsledky dosažené během její tvorby. Výsledkem práce je implementace synchronizační vrstvy s podporou hledání a předávání nejkratších cest mezi uzly.
Abstrakt v dalším jazyce: Goals of this thesis are description and implementation synchronization and routing mechanism, which will be able to use in KIVFS distributed file system. Thesis contents description of common algorithms of distributed systems and theirs practical application, which is copared with actual version and judge results which ware obtained during her creation. The result of thesis is implementation synchronization layer with support of route searching and delivering between nodes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce878,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0041Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce645,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0041Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce426,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0041Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce300,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.