Název: Automatická statistická a metrická analýza zdrojového kódu se zaměřením na jazyk ANSI C
Další názvy: Automatic Statistic and Metric Analysis of Source Code with Focus on the ANSI C Language
Autoři: Fatka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ekštein, Kamil
Oponent: Herout, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3033
Klíčová slova: C;ANSI C;metrická analýza;metriky;plagiátorství;porovnávání;autorství;C++;otisk zdrojového kódu;preprocesor;překladač
Klíčová slova v dalším jazyce: C;ANSI C;metric analysis;metrics;plagiarism;comparison;authorship;C++;source code footprint;preprocessor;compiler
Abstrakt: Práce se zabývá o vytvoření nástrojů určených k metrické analýze zdrojových kódu napsaných v programovacím jazyce ANSI C. Výsledky této analýzy jsou používány na porovnávání zdrojových kódů samostatných prací a na dokazování autorství. Nástroj pro metrickou analýzu je navržen, aby se choval jako překladač, proto obsahuje většinu částí klasického překladače jazyka ANSI C. Pro ukládání otisků zdrojových kódů byl vytvořen nový datový formát, který je používán pro rychlejší porovnávání s ostatními zdrojovými kódy samostatných prací. Pro práci s tímto datovým formátem je navržena speciální aplikace. Nástroje využívají společnou knihovnu určenou na analýzu zdrojových kódů a je možno ji rozšířit, s dodatečnými úpravami, o podporu analýzy dalších programovacích jazyků.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focused on tools, created for metric analysis of source code that is written in programming language ANSI C. The results of this analysis are comparisons of several student essays' source codes, which are later used for proofing plagiarism. The tool for metric analysis is designed to be a regular compiler; therefore it contains most parts of regular ANSI C compiler. For storing of source code footprints, new data format was created. It is used by the comparing tool for faster source code comparison with other essays' source codes. A special application is designed for work with this data format. The tools use a shared library that is designed for source code analysis and it can be extended, with extra modifications, to support other programming languages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova-prace.pdfPlný text práce838,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0066Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce749,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0066Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce459,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0066Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce176,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.