Název: Systém pro rezervaci nabízených služeb od různých poskytovatelů
Další názvy: Systém for reservation offered services from diferent providers
Autoři: Hošna, Josef
Vedoucí práce/školitel: Zíma, Martin
Oponent: Schaffelhofer, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3034
Klíčová slova: Java;JSP;Spring;Hibernate;Tiles2;PostgrSQL
Klíčová slova v dalším jazyce: Java;JSP;Spring;Hibernate;Tiles2;PostgrSQL
Abstrakt: Cílem mé práce je navrhnout a částečně implementovat webový systém pro rezervaci nabízených služeb od různých poskytovatelů. Pro návrh takového systému je zapotřebí zpracovat problematiku rezervačních systémů, specifikace požadovaných druhů služeb a možné principy rezervování těchto služeb i možné způsoby plateb přes webové rozhraní. Součástí návrhu aplikace je také vytvoření datového modelu a architektury aplikace, tak aby odpovídala požadavkům zadavatele. Pro tvorbu aplikace budou vybrány vhodné technologie podporující Jazyk Java.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of my work is to design and to partially implement a web-based system for registration of services offered by various providers. To design such a system, it is necessary to handle the issues of reservation systems, the specifications of service types required and possible principles of reservations of these services. The design also includes, as a part of it, the creation of the data model as well as the application architecture in a way complying with the requirements of the customer, and also enabling easy scalability and expandability by additional functions. Suitable technologies and framework supporting the JAVA language and enabling easier development of J2EE applications will be selected.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hosna.pdfPlný text práce554,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08N0072Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce383,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08N0072Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce466,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08N0072Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3034

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.