Název: Správce sbírek založený na technologiích sémantického webu
Další názvy: Collection Manager Based on Semantic Web Technology
Autoři: Madleňák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Včelák, Petr
Oponent: Brůha, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3037
Klíčová slova: správce sbírek;sémantický web;sémantický desktop;Nepomuk;RDF;RDFS;RDFa;OWL;RDF/XML;metadata;Jena;Sesame;SPARQL;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: collections manager;semantic web;semantic desktop;Nepomuk;RDF;RDFS;RDFa;OWL;RDF/XML;metadata;Jena;Sesame;SPARQL;Java
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vytvořit uživatelsky příjemný nástroj pro správu sbírek, který řeší problematiku správy velkého množství dat různých formátů a poskytuje uživateli možnost vyhledávání pomocí metadat. V průběhu textu jsou popsány a zhodnoceny různé možnosti metod, které lze využít při vytváření aplikace. Naleznete zde i analýzu programovacích jazyků, RDF úložišť či knihoven pro práci s metadaty. Výsledný nástroj je vytvořen v programovacím jazyce Java a využívá pro uchovávání metadat RDF úložiště Jena. Nástroj pro správu sbírek umožňuje ukládání souborů do adresářové struktury, čtení a ukládání metadat ze souborů do RDF úložiště. Dále umožňuje export i import dat, vkládání ontologií a vyhledávání dat dle parametrů. Bylo implementováno i vlastní grafické uživatelské rozhraní, které zpřístupňuje data a umožňuje procházet rozsáhlé sbírky a úložiště s heterogenními daty. Výsledná práce seznamuje čtenáře s technologií sémantického webu a některými používanými nástroji, jako je například RDF úložiště Jena, dotazovací jazyk SPARQL, atd. Nástroj pro správu sbírek je graficky příjemná a intuitivní aplikace, která splňuje principy sémantického webu a umožňuje vyhledávání z velkého množství dat pomocí trojic ve znalostním úložišti.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this thesis is to create a user-friendly tool for managing collections. This solves the management problems of a large amount of data with different formats and provides users the ability to search using metadata. The text describes and evaluates various options for methods that can be used to create applications including an analysis of programming languages, RDF repositories and libraries for working with metadata. The resulting tool is created in the Java programming language and uses to store RDF metadata repository Jena. A collections management tool allows you to save files to a directory structure, reading and storing metadata from files into the RDF repository. Furthermore, it enables data export and import and retrieval of data ontologies according to their parameters. Particular graphical user interface was implemtented that provides access to data and enables browsing of an extensive collection and storage of heterogeneous data. This thesis deals with semantic web technologies and some used tools such as Jena RDF store, query language SPARQL, et al. A tool for managing collections is a graphically friendly and intuitive application that meets the principles of the Semantic Web and enables searching of large data quantities using triples in the knowledge repository.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dokumentace.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0087Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0087Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce325,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0087Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.