Název: Analytické databáze a jejich aplikace
Další názvy: Analytical databases and their applications
Autoři: Šlajs, Michal
Vedoucí práce/školitel: Stauber, Luděk
Oponent: Krutišová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3040
Klíčová slova: datový sklad;OLAP;dolování dat
Klíčová slova v dalším jazyce: data warehouse;OLAP;data mining
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou vybraného Business Intelligence řešení a možnostmi jeho implementace do existujícího systému Rendite. Pozastavuje se nad klady a zápory obou variant s cílem vylepšit, urychlit a zjednodušit práci s tímto ERP sytémem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with an analysis of choosed BI solution and its implementation into Rendite system. Those steps should lead to improvement and easier and more powerful work with this ERP system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce675,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0040Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce384,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0040Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce340,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0040Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3040

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.