Název: Přenos dat z registru SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) ve formátu DASTA
Další názvy: Data Transfer from the SITS Registry (Safe Implementation of Treatments in Stroke) in the Format of DASTA
Autoři: Karlík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Včelák, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3042
Klíčová slova: datový standard;DASTA;SITS;FN Plzeň;Struts;Jena;Ontologie;OWL;SPARQL
Klíčová slova v dalším jazyce: data standard;DASTA;SITS;Struts;Jena;ontology;OWL;SPARQL
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzovat datové standardy v oblasti medicíny se zaměřením na standard DASTA, pracovat s nimi a vytvořit použitelnou webovou aplikaci pro lékaře ve FN Plzeň, která by jim zjednodušila vyplňování formulářu v mezinárodním registru mozkových mrtvic SITS. Aplikace bude uživatelsky přívětivá se zaměření na přístup jedním kliknutím, multi-jazyková, škálovatelná a bude vyplňovat formuláře daty z FN Plzeň. V pozadí bude ta samá data posílat také do Katedry informatiky ZČU pro budoucí výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this master´s thesis is to analyze the data standards in the field of medical applications with focus on the format DASTA, work with them and developing a suitable web-based tool for doctors in the FN Plzeň hospital to simplify the forms filling in the SITS registry. Application will be user-friendly with the focus on one-click access, multi-lingual, adaptive to changes, and fill in the forms with the data from hospital database stored in the DASTA. In the background will send same data also to the Department of Computer Science and Engineering in the University of West Bohemia for future research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SITS-Pavel Karlik.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0080Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce393,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0080Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce511,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0080Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce168,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.