Title: Přenos dat z registru SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) ve formátu DASTA
Other Titles: Data Transfer from the SITS Registry (Safe Implementation of Treatments in Stroke) in the Format of DASTA
Authors: Karlík, Pavel
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Včelák, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3042
Keywords: datový standard;DASTA;SITS;FN Plzeň;Struts;Jena;Ontologie;OWL;SPARQL
Keywords in different language: data standard;DASTA;SITS;Struts;Jena;ontology;OWL;SPARQL
Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat datové standardy v oblasti medicíny se zaměřením na standard DASTA, pracovat s nimi a vytvořit použitelnou webovou aplikaci pro lékaře ve FN Plzeň, která by jim zjednodušila vyplňování formulářu v mezinárodním registru mozkových mrtvic SITS. Aplikace bude uživatelsky přívětivá se zaměření na přístup jedním kliknutím, multi-jazyková, škálovatelná a bude vyplňovat formuláře daty z FN Plzeň. V pozadí bude ta samá data posílat také do Katedry informatiky ZČU pro budoucí výzkum.
Abstract in different language: The goal of this master´s thesis is to analyze the data standards in the field of medical applications with focus on the format DASTA, work with them and developing a suitable web-based tool for doctors in the FN Plzeň hospital to simplify the forms filling in the SITS registry. Application will be user-friendly with the focus on one-click access, multi-lingual, adaptive to changes, and fill in the forms with the data from hospital database stored in the DASTA. In the background will send same data also to the Department of Computer Science and Engineering in the University of West Bohemia for future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SITS-Pavel Karlik.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
A09N0080Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce393,9 kBAdobe PDFView/Open
A09N0080Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce511,82 kBAdobe PDFView/Open
A09N0080Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce168,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.