Title: Catenoidal layers for the Allen-Cahn equation in bounded domains
Other Titles: Catenoidal vrstvy pro Allen-Cahn rovnice v ohraničených oblastech
Authors: Agudelo Rico, Oscar Iván
del Pino, Manuel
Wei, Juncheng
Issue Date: 2017
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85008656629
http://hdl.handle.net/11025/30439
ISSN: 0252-9599
Keywords: Allen-Cahn rovnice;Kritické minimální plochy;Kritická catenoid;Nekonečná metoda rozměrová redukce;lepení metody;Neumann okrajová podmínka
Keywords in different language: Allen-Cahn equation;Critical minimal surfaces;Critical catenoid;Infinite dimensional reduction method;gluing method;Neumann boundary condition
Abstract: Tento článek představuje novou rodinu řešení pro singulární rozrušeni Allen-Cahn rovnice α2Δu + u (1 - u2) = 0 v hladkém omezená oblast Ω ⊂ R3, s Neumann okrajových podmínek a α> 0 malé parametr. Tato řešení mají vlastnost, že jako alfa → 0, jejich sady úrovni se zhroutí na ohraničené části kompletní vložený minimální plocha s konečnou celkovou zakřivení protínající ∂Ω kolmo a to je non-degenerovaný vzhledem k ∂Ω. Autoři poskytují explicitní příklady povrchů na které se vztahuje výsledek.
Abstract in different language: This article presents a new family of solutions to the singularly perturbed Allen-Cahn equation α2Δu + u(1 − u2) = 0 in a smooth bounded domain Ω ⊂ R3, with Neumann boundary condition and α > 0 a small parameter. These solutions have the property that as α → 0, their level sets collapse onto a bounded portion of a complete embedded minimal surface with finite total curvature intersecting ∂Ω orthogonally and that is non-degenerate respect to ∂Ω. The authors provide explicit examples of surfaces to which the result applies.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2017. Agudelo, del Pino, Wei (CHINANNALSERB).pdf398,67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD