Název: Modelování vlivu eroze na terénu
Další názvy: Modeling of Erosion Impacts on the Terrain
Autoři: Skorkovská, Věra
Vedoucí práce/školitel: Kolingerová, Ivana
Oponent: Navrátil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3046
Klíčová slova: eroze;modelování terénu;hydraulická eroze;sph;smoothed particle hydrodynamics;počítačová grafika
Klíčová slova v dalším jazyce: erosion;terrain modeling;hydraulic erosion;sph;smoothed particle hydrodynamics;computer graphics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním vlivu eroze na terén. Konkrétně se zabývá hydraulickou erozí a navrhuje metodu, která umožňuje práci s plně 3D terénem. Kapalina je reprezentována pomocí částic, tato reprezentace umožňuje omezit výpočty pouze na oblasti, kde se kapalina nachází. Při interakci s terénem reprezentovaným pomocí trojúhelníkové sítě dochází k erozi nebo depozici. Erodovaný sediment je přenášen částicemi kapaliny. Při úpravě trojúhelníkové sítě může vzniknout nekonzistence v síti; řešení tohoto problému je v práci navrženo, implementace naráží na problémy kvůli numerickým nepřesnostem při výpočtech s čísly s plovoucí řádovou čárkou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis looks into the modeling of erosion impacts on the terrain. It proposes a hydraulic erosion method that allows the work with a fully 3D terrain. The fluid is represented as a set of particles, this representation allows to limit the computation only to the regions, where the fluid is present. When the fluid collides with the terrain, which is represented as a triangle mesh, erosion or deposition takes place. The eroded sediment is carried by the particles. During the modification of the mesh an inconsistency can be created; a solution to this problem is suggested in the work but it is not yet successfully implemented due to the issues of numerical imprecisions of floating point calculations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce21,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0021Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce361,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0021Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce767,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0021Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce203,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3046

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.