Název: Portál pro DDM
Další názvy: Portal for DDM
Autoři: Adam, David
Vedoucí práce/školitel: Hájková, Jana
Oponent: Ledvina, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3047
Klíčová slova: J2EE;JavaScript;informační systém;portál;DDM;monitorování sítě;webová aplikace;JNDI;LDAP
Klíčová slova v dalším jazyce: J2EE;JavaScript;information system;portal;network monitoring;web application;JNDI;LDAP
Abstrakt: Účelem práce je definovat a implementovat informační systém využitelný v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Prvním cílem práce je definovat požadavky na funkčnost, hlavním kritériem návrhu je efektivní využití dostupné informační techniky a možnost automatizace vybraných procesů. Druhým cílem je implementovat prototyp navrženého portálu, vytvořit testovací prostředí a provést nasazení v praxi, které by potvrdilo použitelnost výsledného řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis analyses and implements an information system, which is usable in organizations that work with children and teenagers. The first goal of work is to define requirements for functions. Main criterion of design is effective usage of available information technology and possibility for automate selected processes. The second goal is to implement the prototype of designed portal, create environment for testing and deploy application to prove usability of final solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DavidAdam_DT.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0029Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce396,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0029Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce407,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0029Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce168,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.