Title: Portál pro DDM
Other Titles: Portal for DDM
Authors: Adam, David
Advisor: Hájková, Jana
Referee: Ledvina, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3047
Keywords: J2EE;JavaScript;informační systém;portál;DDM;monitorování sítě;webová aplikace;JNDI;LDAP
Keywords in different language: J2EE;JavaScript;information system;portal;network monitoring;web application;JNDI;LDAP
Abstract: Účelem práce je definovat a implementovat informační systém využitelný v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Prvním cílem práce je definovat požadavky na funkčnost, hlavním kritériem návrhu je efektivní využití dostupné informační techniky a možnost automatizace vybraných procesů. Druhým cílem je implementovat prototyp navrženého portálu, vytvořit testovací prostředí a provést nasazení v praxi, které by potvrdilo použitelnost výsledného řešení.
Abstract in different language: This diploma thesis analyses and implements an information system, which is usable in organizations that work with children and teenagers. The first goal of work is to define requirements for functions. Main criterion of design is effective usage of available information technology and possibility for automate selected processes. The second goal is to implement the prototype of designed portal, create environment for testing and deploy application to prove usability of final solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DavidAdam_DT.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
A10N0029Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce396,14 kBAdobe PDFView/Open
A10N0029Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce407,75 kBAdobe PDFView/Open
A10N0029Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce168,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.