Název: Monitorování mailserverů Kerio Connect webovými službami
Další názvy: Monitoring of mailservers Kerio Connect via web services
Autoři: Gruber, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Toncar, Vladimír
Oponent: Ledvina, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3048
Klíčová slova: poštovní server;Kerio connect;Nagios;monitorování serverů;pluginy Nagiosu;administrační API pro Kerio Connect;JSON;JSON RPC
Klíčová slova v dalším jazyce: mailserver;Kerio connect;Nagios;server monitoring;Nagios plugins;administration API for Kerio Connect;JSON;JSON RPC
Abstrakt: Diplomová práce porovnává vybrané softwarové produkty pro monitorování webovými službami. Dále představuje vlastnosti a výhody softwaru Nagios a dává návod, jak naprogramovat vlastní monitorovací pluginy do tohoto systému. V následující části seznamuje čtenáře s poštovním serverem Kerio Connect a především se zaměřuje na jeho Administrační API využívané pro pokročilou správu a integraci produktů třetích stran. Práce také popisuje naprogramovanou sadu pluginů softwaru Nagios monitorující stav poštovního serveru Kerio Connect přes jeho Administrační rozhraní. V závěru práce jsou uvedeny postupy a výsledky testování sady pluginů na poštovních serverech Kerio Connect.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis gives an overview of monitoring network devices and system resources via web services. It analyses features and advantages of software Nagios and describes how to program user defined monitoring plugins. In the next part it presents mailserver Kerio Connect with focus to Administration API, which is used for server management and third-party products integration. It also provides specification of plugins features and their behaviour, these plugins which are monitoring the state of mailservers Kerio Connect using Administration API. Methods and results from plugins set testing are listed in the last part of thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dpGruber.pdfPlný text práce890,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0031Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce214,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0031Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce404,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0031Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce295,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.