2016

Kolekce

10 items
12 items

Recent Submissions

Sekerák, Marián
LÁNSKÝ, Ondřej (2015): Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia.

Bláha, Petr
MÜLLER, Karel B. (2016): Češi, občanská společnost a evropské výzvy: mezi nacionalismem a liberalismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici. Praha: Triton.

Bílek, Jaroslav
SCHEDLER, Andreas (2013): The Politics of Uncertainty. Substaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford: Oxford University Press.

Naxera, Vladimír
MAREŠ, Miroslav a kol. (2015): Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Pásztorová, Barbora
SKED, Alan (2014): Metternich a Rakousko. Pokus o hodnocení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.