Title: Automatické rozpoznávání (analýza) sentimetu
Other Titles: Automatic Sentiment Recognition (Analysis)
Authors: Koktan, Michal
Advisor: Král, Pavel
Referee: Kodera, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3050
Keywords: sentiment;sentimentální analýza;naive Bayes;maximální entropie;support vector machine;úspěšnost klasifikace;chybovost klasifikace
Keywords in different language: sentiment;sentiment analysis;naive Bayes;maximum entropy;support vector machine;accuracy;errorrate
Abstract: Tato práce se zaměřuje na automatickou analýzu sentimentu. Byla zadána pro potřeby České tiskové kanceláře, která poskytla data z jejich databáze pro experimenty. Hlavním cílem práce je automatická klasifikace článků do tříd sentimentu (pozitivní, negativní, neutrální). Další možností je paralelní zpracování. Používají se 3 klasifikátory (Naivní Bayesův, Maximální entropie a SVM). Nejlepším samostatným klasifikátorem byl zjištěn klasifikátor SVM s úspěšností klasifikace 72% a s použitím paralelního klasifikování byla úspěšnost 73%.
Abstract in different language: This work deals with automatic sentiment analysis. It has been developed for needs of Czech News Agency (CTK) and the data are provided from the ČTK database. The main goal of this work is to automatically classify articles to a class of sentiment (positive, negative or neutral). The sentiment analysis is viewed as a special case of the document classi cation task. We take into account the possibilities of the parallel processing. Three main classi ers are (Naive Bayes, Maximum Entropy and Support Vector Machine). The obtained accuracies are evaluated and compared. The best recognition score is 72% and are given by the SVM classi er. This result is very promising for the future real case of the ČTK.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koktan-DP-A10N0033P.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
A10N0033Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce546,28 kBAdobe PDFView/Open
A10N0033Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce729,79 kBAdobe PDFView/Open
A10N0033Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce177,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.