Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek, Karel
dc.contributor.authorHauser, Miroslav
dc.contributor.refereeDostal, Martin
dc.date.accepted2012-09-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:29Z-
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:29Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier46188
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3051
dc.description.abstractDnes jsou více než kdy jindy zákazníci nuceni dávat si pozor na své výdaje. Stejně tak i na investice, které provádí. Tato práce pojednává o způsobu informování zákazníků o měnících se cenách. Primárním cílem práce je implementovat programový systém pro sledování cen komodit umožňující uživateli zvolit, o jaké komoditě (ceně) z jakého zdoroje si přeje být informován. Implementace bude natolik obecná, aby umožnila uživateli kontrolovat libovolný zdroj informace, který je definovaný variabliní cenou (devizový trh, akcie, atp.).cs
dc.format47 s., 10 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprogramový systémcs
dc.subjecttrh komoditcs
dc.subjectvariabliní cenacs
dc.subjectinformovat zákasníkacs
dc.subjectinformování zákazníkůcs
dc.titleProgramový systém pro sledování cen komoditcs
dc.title.alternativeSoftware system for tracking commodity pricesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedNowadays customers are forced to pay attention to costs they pay and to be careful about their investments also. This thesis describes the way how to inform customer about changing prices. The main aim is to implement programmatic commodity market checker that offers users (customers) to define about which commodity they want to be informed and from which particular source. The implementation will be generic enough to offer users possibility to check any volatile source defined by price (currency pairs, stocks, etc.).en
dc.subject.translatedcommodity marketen
dc.subject.translatedmarket checkeren
dc.subject.translatedvolatile priceen
dc.subject.translatedinform customeren
dc.subject.translatedprogrammatic systemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HAUSER-DIP-Thesis.pdfPlný text práce523,28 kBAdobe PDFView/Open
A09N0037Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce277,8 kBAdobe PDFView/Open
A09N0037Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce613,17 kBAdobe PDFView/Open
A09N0037Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce169,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.