Název: Komunikační modul pro průmyslovou sběrnici Foundation Fieldbus
Další názvy: FOUNDATION Fieldbus communication module
Autoři: Böhm, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Vavřička, Vlastimil
Oponent: Dudáček, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3053
Klíčová slova: FOUNDATION Fieldbus;průmyslová sběrnice;komunikační modul;mikrokontrolér EFM32G;ARM Cortex-M3
Klíčová slova v dalším jazyce: FOUNDATION Fieldbus;fieldbus;communication module;microcontroller EFM32G;ARM Cortex-M3
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá průmyslovou sběrnicí FOUNDATION Fieldbus. Popisuje komunikační model sběrnice od přenosu dat přes fyzické médium až po vytváření řídících smyček v uživatelské vrstvě. Hlavním cílem práce je vytvoření komunikačního modulu pro tuto sběrnici. Zabývá se jak hardwarovým tak softwarovým návrhem a implementací. Důležitou součástí modulu je 32-bitový mikrokontrolér EFM32G880 založený na jádru ARM Cortex-M3. Modul dále obsahuje kontrolér pro průmyslovou sběrnici UFC100-F1, jednotku pro přístup na sběrnici AMIS-49200 a obvody pro sériovou komunikaci RS232, UART rozhraní přes USB a RS485. Funkčnost vytvořeného komunikačního modulu byla ověřena na experimentálním segmentu průmyslové sběrnice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the FOUNDATION Fieldbus system. It gives a summary of a communication model of this fieldbus from data transmission using a physical medium to create a~control loops in the user layer. The main objective of the diploma thesis is development of a FOUNDATION Fieldbus communication module. The hardware and software design and implementation of the module is described. The central component of the module is 32-bit microcontroller EFM32G880 based on ARM Cortex-M3. The module contains a fieldbus controller UFC100-F1, media access unit AMIS-49200 and circuits for serial communication RS232, USB to serial UART interface and RS485. The function of the communication module was tested and verified on a fieldbus experimental segment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_bohm.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0025Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce327,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0025Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce380,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0025Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce230,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.