Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolingerová, Ivana
dc.contributor.authorMartínek, Petr
dc.contributor.refereeKunc, Ladislav
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:19Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-17
dc.identifier46325
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3059
dc.description.abstractIdentikit je portrét člověka, který je vytvořen za účelem identifikace. V současné době se v policejní praxi používá identifikace pomocí 2D portrétů. Tato práce ukazuje možnosti využití 3D triangularizovaných modelů pro identifikaci, tedy pro tvorbu 3D identikitu. V textu jsou popsány možné metody tvorby 3D identikitů. Největší pozornost je věnována metodě Free-Form Shape deformation, která nejvíce vyhovovala požadavkům zadaného problému, potřebným úpravám této metody, její implementaci a otestování. Dále byly prozkoumány metody tvorby obočí a metoda tvorby vlasů. Programové vybavení klade důraz na jednoduchost ovládání a rychlost modelování. Programové vybavení bylo průběžně konzultováno s policií ČR.cs
dc.format68 s. (82 073 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectidentikitcs
dc.subjectdeformace torjúhelníkové sítěcs
dc.subjectmorfovánícs
dc.subject3D model lidké hlavycs
dc.subjectfreeform shape deformationcs
dc.titleProgramové vybavení pro sestavování identikitůcs
dc.title.alternativeSoftware for creating 3D identikitsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedAn identikit is a portrait of a person created for a purpose of identifying him or her. Nowadays, the police use only 2D portrait identification. This thesis shows posibilities of using 3D triangulated models for identification, in the meaning of creating identikits. Possible methods for creating identikits are described in the text. The biggest attention is paid to the method of Free-Form Shape Deformation, which met best fulfilled the requirements of the problem, thereafter to the implementation and testing of this method. The methods for creating eyebrows and a method for creating hair were also consident. The resulting software solution was created with emphasis on simplicity of the user interface and modeling swiftness. The software has been repeatedly consulted witch the Police of Czech Republic.en
dc.subject.translatedidentikiten
dc.subject.translatedtriangular mesh deformationen
dc.subject.translatedmorfingen
dc.subject.translated3D model of human headen
dc.subject.translatedfreeform shape deformationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martinek.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
A10N0021Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce323,6 kBAdobe PDFView/Open
A10N0021Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce618,49 kBAdobe PDFView/Open
A10N0021Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce201,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.