Title: Vizualizace časově proměnných objemových dat
Other Titles: Visualization of time-varying volumetric data
Authors: Prantl, Martin
Advisor: Vaněček, Petr
Referee: Petřík, Oldřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3060
Keywords: objemová data;časově proměnná objemová datam vizuslizace;LZ algoritmy na GPU;ray casting
Keywords in different language: volume data;time-varying volume data;visualization;LS algorithms on GPU;ray casting
Abstract: Práce pojednává o problémech spojených s vizualizacemi objemových dat ve statických a časově proměnných datech. Práce je rozdělena na 4 hlavní části. V první části je popsána teorie spojená s GPGPU programováním, druhá část rozebírá technologie komprese (ztrátové a bezeztrátové). Třetí část popisuje metody pro vizualizace statických objemových dat, některé techniky jsou implementovány a otestovány. V poslední části jsou testována časově proměnná data. Navržený přístup využívá klasických kompresních algoritmů (LZ, Huffman) implementovaných na GPU jako druhou úroveň komprese. Vlastní vizualizace využívá ray-casting.
Abstract in different language: This work discusses problems related to visualization of voluemtric data in static images and time-varying data sets. Whole work is divided into four main parts. In the first part it is described theory of GPGPU programming. Next part describes loseless and lossy data compression. Third part is focused on static volume data images visualization. Several techniques are discussed and tested. Last part of the work describes existing solutions and discuss new proposed technique for time varying data sets compression and vizualization. Proposed method is based on classic compression algorithm, like Huffman encoding or LZ types of compression. Those algorithms are followed with classic ray-casting algorithm for data visualization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_Prantl_2012.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
A10N0023Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce613,42 kBAdobe PDFView/Open
A10N0023Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce418,27 kBAdobe PDFView/Open
A10N0023Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.