Název: Vizualizace časově proměnných objemových dat
Další názvy: Visualization of time-varying volumetric data
Autoři: Prantl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vaněček, Petr
Oponent: Petřík, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3060
Klíčová slova: objemová data;časově proměnná objemová datam vizuslizace;LZ algoritmy na GPU;ray casting
Klíčová slova v dalším jazyce: volume data;time-varying volume data;visualization;LS algorithms on GPU;ray casting
Abstrakt: Práce pojednává o problémech spojených s vizualizacemi objemových dat ve statických a časově proměnných datech. Práce je rozdělena na 4 hlavní části. V první části je popsána teorie spojená s GPGPU programováním, druhá část rozebírá technologie komprese (ztrátové a bezeztrátové). Třetí část popisuje metody pro vizualizace statických objemových dat, některé techniky jsou implementovány a otestovány. V poslední části jsou testována časově proměnná data. Navržený přístup využívá klasických kompresních algoritmů (LZ, Huffman) implementovaných na GPU jako druhou úroveň komprese. Vlastní vizualizace využívá ray-casting.
Abstrakt v dalším jazyce: This work discusses problems related to visualization of voluemtric data in static images and time-varying data sets. Whole work is divided into four main parts. In the first part it is described theory of GPGPU programming. Next part describes loseless and lossy data compression. Third part is focused on static volume data images visualization. Several techniques are discussed and tested. Last part of the work describes existing solutions and discuss new proposed technique for time varying data sets compression and vizualization. Proposed method is based on classic compression algorithm, like Huffman encoding or LZ types of compression. Those algorithms are followed with classic ray-casting algorithm for data visualization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPrace_Prantl_2012.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0023Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce613,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0023Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce418,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0023Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.