Název: Optimalizace a rozšíření porovnávání OSGi komponent
Další názvy: Optimizations and extensions of OSGi component comparator
Autoři: Burešová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Racek, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3061
Klíčová slova: komparátor;nahraditelnost;komponenta;OSGi;optimalizace;Java;výkonnostní testy
Klíčová slova v dalším jazyce: comparator;substitutability;component;OSGi;optimization;Java;performance tests
Abstrakt: Komparátor Java typů a OSGi komponent, který byl vytvořen na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, dokáže ověřit kompatibilitu OSGi komponent a zabránit chybám způsobeným spuštěním nekompatibilních komponent v komponentovém frameworku. Možností uplatnění této funkcionality je mnoho, ale v současné době je pouze několik nadstavbových nástrojů připraveno pro reálné použití. Cílem této diplomové práce je rozšířit možnosti reálného využití komparátorů pomocí dvou směrů. První má za úkol zlepšit použitelnost komparátoru na výkonově omezených zařízeních optimalizací spotřeby paměti a doby výpočtu komparátoru. Druhý se zaměřuje na rozšíření funkcionality vybraného nástroje, díky kterému se zvýší přínosy pro uživatele. Implementované rozšíření umožňuje manuální analýzu rozdílů mezi komponentami pomocí jejich prezentace formou grafického výstupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The comparator of Java types and OSGi components, which was developed on the Department of Computer Science and Engineering of the University of West Bohemia, can check compatibility of OSGi components and prevent errors from running incompatible components in a component framework. There are many application opportunities of this functionality, but currently only a few superstructural tools are ready for real usage. The goal of this diploma thesis is to spread possibility of real usage of the comparator by two means. The first targets improving comparator usability on performance-limited devices by optimizations of its memory consumption and computation time. Secondly, the work aims at enhancing functionality of the superstructural tools to provide more benefits for users. The implemented enhancement allows manual component difference analysis by providing graphical presentation of the differences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce841,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0055Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce309,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0055Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce661,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0055Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce185,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.