Název: Komponentový systém pro návrh a dělení dopravních sítí pro distribuovanou simulaci dopravy
Další názvy: Component-based System for Design and Division of Road Traffic Networks for Distributed Traffic Simulation
Autoři: Cais, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Potužák, Tomáš
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3062
Klíčová slova: simulace dopravy;grafický editor;programování komponent;OSGi;modulární aplikace;algoritmy dělení grafu
Klíčová slova v dalším jazyce: traffic network simulation;graphic editor;programing components;OSGi;modular application;algorithms of graph dividing
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a implementací modulárního grafického editoru pro vytváření a dělení silničních sítí pro simulaci dopravy. Modularity aplikace je dosaženo použitím OSGi frameworku. Nove algoritmy dělení lze do práce dodat jako pluginy. Vstupy a výstupy programu jsou XML soubory. Tyto soubory obsahují popis map silničních sítí a topologií propojení map vzniklých dělením map původních.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with design and implementation of modular graphical editor for traffic network formation and division for distributed simulation of road traffic. The application should be user-friendly and allow adding new algorithms for division of traffic networks. Modularity of application is achieved by using OSGi framework. New division algorithms can be added as plugins. Inputs and outputs of application are XML files. These files contain description of traffic network and topology of interconnection of resulting traffic subnetworks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
cais.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0059Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce413,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0059Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce415,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0059Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.