2012

Kolekce


Recent Submissions


Zprávy Střediska orální historie

Louč, Michal
Call for papers: III. vědecká konference COHA

Louč, Michal
XVII. celosvětová orálně historická konference v Buenos Aires: výzvy orální historie v 21. století: rozmanitost, nerovnost a konstrukce identity

Prunerová, Dana
Dva studentské didaktické projekty s využitím metody orální historie pro výuku

The following metodological paper is focused on the practical application of the method and its practical use in the higher degree of elementary schools. As an introduction the practical part begins by with the chapter about the possibilities of oral history usage ing in the&#...

Morávková, Naděžda
VANĚK, Miroslav - HOUDA, Přemysl - MÜCKE, Pavel (eds.). Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002 - 2011. Praha: Fakulta humanitních studií. Univerzity Karlovy, 2011. ISBN 978-80-87398-12-8.