Publikace FPE / Publications of FPE

Podkomunity

65 items
17 items
7 items
228 items
114 items

Recent Submissions

Svobodová, Silvie
Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda

Houser, František , Klímová, Helena , Skřehot, Petr Adolf
Zpracování tématu organokovové sloučeniny v českých učebnicích

Dvořáková, Radka Marta , Schierová, Zuzana
Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit

Bajtoš, Ján , Honzíková, Jarmila
Školské podvádzanie z pohľadu učiteľov – pilotné výskumné šetrenie


Tiráž