Hry / Games

Kolekce


Recent Submissions

Baloun, Ladislav
Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?

Kornatovská, Zuzana
Analýza efektů intenzívního outdoorového herního programu pro sportovce organizovaných ve speciálních olympiádách

Svobodová, Zora
Řešení involuce jako hra

Možná, Tereza , Válková, Hana
Modifikace sportovních her u dětí s poruchou autistického spektra

Tvrdý, Marek , Babic, Matej , Kováč, Kristián , Holienka, Miroslav
Vybrané technicko-taktické charakteristiky a vonkajšie zaťaženie mladých futbalistov U13 v prípravných hrách