Dějepis: sborník katedry historie

Kolekce

10 items
10 items
31 items
20 items
11 items

Recent Submissions

Řeháček, Karel
Konec velké války a vznik Československa na Plzeňsku ve světle památníků okresních četnických velitelství a četnických stanic

Mušková, Eva
Přehled a hodnocení diplomových prací se zaměřením na dějiny kultury

The main goal of the report is to review diploma works dealing with history of culture that were written during the existence of history department fromits foundation almou sixty years ago till the year 2007. The pursued and analysed diploma works focused mainly on cultural&#x...

Morávková, Naděžda
Hospodářské a sociální dějiny v poválečné plzeňské historiografii

This paper refers to a rich part of Pilsner historiography in period after World War II - that is the economic and social topics in local history. The authoress analyses many articles in three important regional scientific periodicals – Minulostí Plzně a Plzeňska, Minulostí Zá...

Kumpera, Jan
"Zmije svírá hrdlo tvoje, želeplná vlasti má!" : názory a postoje Josefa Františka Smetany - plzeňského vlasteneckého kněze, přírodovědce, historika a básníka

The remarkable figure of the Czech national revival František Josef Smetana (1801-1861), an older cousin of the famous Czech composer Bedřich Smetana (whose studies he supervised at a college in Pilsen) was born in East Bohemia but since 1823 he connected his life with West&#x...

Krausová, Milada
O druhdy velikém protivníku pravdy a přijímání z kalicha: literární prvotina Jan Janusové