Název: Rozvrh hodin pro mobilní zařízení
Další názvy: Timetable for mobile devices
Autoři: Dudová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3064
Klíčová slova: rozvrh hodin;webové služby nad IS/STAG;operační systémy mobilních zařízení;Android;testování android aplikací
Klíčová slova v dalším jazyce: timetable;webservices IS/STAG;mobile operating systems;Android;testing android applications
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje vytvoření mobilní aplikace zobrazující rozvrh hodin pro studenty ZČU. První část dokumentu se zabývá popisem nejrozšířenějších platforem pro mobilní zařízení a výběrem vhodného systému pro vytvoření aplikace. V druhé části je popsán způsob vývoje aplikací pro vybraný systém (Android). Další část popisuje vytvoření samotné aplikace, její použití a funkce. V poslední části je popsáno publikování aplikace na Google Play, včetně hodnocení a statistik, dále je uveden přehled verzí a možnosti dalších rozšíření.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes the creation of mobile application showing the timetable for students of UWB. The first part of the document deals with the description of the most widely used platform for mobile devices and selecting the appropriate system for creating application. The second section describes how to develop applications for the selected system (Android). The next section describes the creation of the application itself, its use and functions. The last section describes publishing the application on Google Play, including user ratings and statistics, as well as an overview of versions and the possibility of futher extensions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dudovaDP.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0058Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce379,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0058Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce545,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0058Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.