Název: Vizualizace algoritmů pro FJP
Další názvy: Visualization of algorithms for FJP (Formal Languages and Compilers)
Autoři: Hradecký, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3066
Klíčová slova: FJP;KIV/FJP;formální jazyk;gramatika;algoritmy;vizualizace;překladače;transformace gramatik;algoritmus first;algoritmus follow
Klíčová slova v dalším jazyce: FJP;KIV/FJP;formal language;grammar;algorithms;visualisation;compilers;grammar transofrmations;first algorithm;follow algorithm
Abstrakt: Tato práce se zabývá tvorbou sw pro podporu výuky v předmětu KIV/FJP. Teoretická část této práce zahrnuje informace o formálních gramatikách a jazycích, konečných automatech a transformačních algoritmech. Dále se dozvíme o možných technologiích pro implementaci algoritmů a jejich existujících řešeních. Praktickou částí je poté implementace čtyřech vybraných algoritmů pomocí technologie Adobe Flash / ActionScript. Tyto algoritmy jsou vytvořeny výhradně pro výuku předmětu KIV/FJP. Každý algoritmus je schopný pracovat s uživatelem zadanou gramatikou a prezentovat průběh algoritmu textovou i vizuální formou. Implementace je dostupná na přiloženém CD a bude zveřejněna na Courseware stránkách předmětu KIV/FJP.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with creating teaching aid for subject KIV/FJP at University of West Bohemia. In this subject, students are dealing with formal grammars and languages, finite-state machines, algorithms and tools for this topic. Student, who has successly finished this subject, is able to make a simple language compiler and has professional knowledges of the subject. The theoretic part of this work is an overview of formal grammars and languages, finite-state machines and transformational algorithms. Than we will continue with description of possible web technologies for implementation of some algorithms and description of current existing solutions. In the practical part, implementation of four algorithms in Adobe Flash / ActionScript is thoroughly described. These algorithms will be prepared for KIV/FJP lessons. Each algorithm is able to work with user grammar and show process of algorithm in text and visual form. The implementation is available on the CD and it will be used at the Courseware page of KIV/FJP subject.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A10N0068P.pdfPlný text práce8,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0068Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce425,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0068Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce412,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0068Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.